Vertrouwenscontactpersoon

 

De vertrouwenscontactpersoon van O.K.K. is Miranda van Dorland-Rommers. U kunt contact met haar opnemen via:
vertrouwenscontactpersoon@okkdenhelder.nl
Tel: 0611758581

Indien u liever uw verhaal doet bij een andere persoon kunt u ook contact opnemen met het Centrum Veilige sport
www.centrumveiligesport.nl
Op deze website kunt u eveneens veel informatie vinden.

Wat is een vertrouwenscontactpersoon (VCP)

De VCP is het eerste aanspreekpunt voor iedereen (sporters, ouders van sporters, trainers, vrijwilligers en bestuur) die een vraag heeft over, of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De VCP biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door. Hiernaast adviseert de VCP de vereniging over preventieve maatregelen.

De VCP zal niet zelf de inhoudelijke klacht behandelen, maar u wel op weg helpen naar een goede oplossing. De VCP kan u informeren over procedures en mogelijke vervolgstappen of u doorverwijzen naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van het Vertrouwenspunt Sport van het NOC*NSF.

Wanneer kunt u bij de VCP terecht

Als u vragen heeft over de manier van omgaan met elkaar binnen de vereniging kunt u bij de VCP terecht. De vragen kunnen gaan over:
- Pesten,
- Discriminatie,
- Grensoverschrijdend gedrag, of een vermoeden hiervan,
- Zorgen over de wijze waarop er met uw kind wordt omgegaan binnen de vereniging,
- Of uw gedrag als trainer/coach verstandig is,
- Iemand heeft u beticht van ontoelaatbaar gedrag,