Contributie

 

Nieuwe leden betalen eenmalig inschrijfgeld van € 5,-

Voor alle leden geldt dat er jaarlijks bondscontributie (K.N.G.U.) wordt afgedragen.

Leden tot 16 jaar betalen € 22,60 bondscontributie, voor leden vanaf 16 jaar is dit € 27,80.

 

Contributie uitgaande van 1 lesuur per week

Leden tot 16 jaar (1 les per week) €     8,45 per maand
Leden vanaf 16 jaar (1 les per week) €   11,35 per maand
Aquarobic €   13,15 per maand
Jeugd turnen (extra 3 uur) €   21,25 per maand
Keurturnen €    37,20 per maand 
( de contributie wordt jaarlijks geïndexeerd)  
Bovenstaande bedragen zijn de prijzen voor 2020  

Zijn 4 leden uit 1 gezin lid van O.K.K., dan hoeft er voor 1 lid geen contributie te worden betaald. Men is dan vrijgesteld van het laagste contributie bedrag.