Contributie

 

Nieuwe leden betalen eenmalig inschrijfgeld van € 5,-

Voor alle leden geldt dat er jaarlijks bondscontributie (K.N.G.U.) wordt afgedragen.

In 2022 houdt dat in dat leden tot 16 jaar € 23,80 bondscontributie betalen, voor leden vanaf 16 jaar is dit € 29,40.

 

Het bestuur heeft besloten de clubcontributie pas in het tweede kwartaal van 2022 te verhogen.

 

Contributie per 1 april 2022 uitgaande van 1 lesuur per week

Leden tot 16 jaar (per lesuur per week) €     8,90 per maand
Leden vanaf 16 jaar (per lesuur per week) €   11,95 per maand
Jongensgym (1,5 uur per week)

€    10,35 per maand

Turnen Jong talent (2,5 uur per week)

Turnen Jong talent (5 uur per week)

€    27,50 per maand

€    47,50 per maand

Turnen A-selectie (5 uur per week)

Turnen B-selectie (2 uur per week)

Turnen (oud)turnsters (2 uur per week)

€    47,50 per maand

€    25,00 per maand

€    25,00 per maand

 

 ( de contributie wordt jaarlijks geïndexeerd)

   
Bovenstaande bedragen zijn de prijzen voor 2022.  

Zijn 4 leden uit 1 gezin lid van O.K.K., dan hoeft er voor 1 lid geen contributie te worden betaald. Men is dan vrijgesteld van het laagste contributie bedrag.