Contributie

 

Nieuwe leden betalen eenmalig inschrijfgeld van € 5,-

Voor alle leden geldt dat er jaarlijks bondscontributie (K.N.G.U.) wordt afgedragen.

In 2023 houdt dat in dat leden tot 16 jaar € 25,80 bondscontributie betalen, voor leden vanaf 16 jaar is dit € 31,80.        

 

Contributie per 1 januari 2023 uitgaande van 1 lesuur per week

Leden tot 16 jaar (per lesuur per week) €     10,00 per maand
Leden vanaf 16 jaar (per lesuur per week) €     13,00 per maand
Jongensgym (1,5 uur per week)

€     12, 00 per maand

Turnen Jong talent (2,5 uur per week)

Turnen Jong talent (5 uur per week)

€     27,50 per maand

€     47,50 per maand

Turnen A-selectie (5 uur per week)

Turnen B-selectie (2 uur per week)

Turnen (oud)turnsters (2 uur per week)

€    47,50 per maand

€    25,00 per maand

€    25,00 per maand

 

 ( de contributie wordt jaarlijks geïndexeerd)

   
Bovenstaande bedragen zijn de prijzen voor 2023.   

Zijn 4 leden uit 1 gezin lid van O.K.K., dan hoeft er voor 1 lid geen contributie te worden betaald. Men is dan vrijgesteld van het laagste contributie bedrag.