sporten bij OKK

Op 22 maart 1882 werd in Helder de Scherm- en gymnastiekvereniging Oefening Kweekt Kunst opgericht. In de loop der tijd werd het schermen minder en bleef alleen Gymnastiekvereniging over. 

Inmiddels is O.K.K. een grote omnivereniging geworden, waar naast gymnastiek en turnen nog diverse andere sporten worden beoefend, zoals (step) aerobics, Quigong en Tai Chi. 
Eind 2006 is de naam dan ook veranderd in Sportvereniging O.K.K.